درگاه بانکی مخصوص خرید سهام شرکت ره وار

جهت خرید سهام فرم زیر را تکمیل نموده و پس از مشخص کردن تعداد سهام،مبلغ را از طریق درگاه بانکی به حساب شرکت واریزنمایید

بعد از تکمیل فرم و بررسی توسط کارشناسان ره وار ، با شما تماس گرفته خواهد شد

قیمت هر واحد سهام براربر 1,000,000 تومان می باشد.

مبلغ قابل پرداخت :

1,000,000 تومان